Välkommen till Temals bildbank!

Fri nyttjanderätt av bilder:
Bilderna i Temals bildbank är avsedda för återförsäljare, media, designers, arkitekter, byggföretag och andra proffessionella kunder och samarbetspartners. Bilderna kan också användas som redaktionellt bildmaterial i webbpublikationer. Det är även tillåtet att använda bilderna för undervisning i lärarens eget material och i elevarbeten. I anslutning till bilden ska källan anges enligt följande: ”Bild: Temal Oy”. I dessa och motsvarande fall får bildmaterialet i bildbanken användas gratis.

Bilder får inte användas utan Temals tillstånd:
- som illustrationer i avgiftsbelagda publikationer
- som allmän illustration på webbsidor
- i motsvarande sammanhang utan Temal Oy:s särskilda samtycke

Vid oklarheter avseende nyttjande, kontakta Temal på info@temal.se.